Home Tags #yoth

Tag: #yoth

तरुण तरुणींकरिता कौशल्याच्या बळावर रोजगार-स्वयंरोजगाची ही संधी!

मॅनेजमेंट कॉलेज मध्ये शेतकरी उत्पादक, ग्राम रोजगार सेवक अभ्यासक्रमास मान्यता खामगाव : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या सहयोग व विशेष उपक्रम केंद्राने ग्रामरोजगार सेवक कौशल्य प्रमाणपत्र...

EDITOR PICKS

error: Content is protected !!
Open chat